Juhlan aikaa...

28. tammi, 2017

Juhlan aikaa...

Viikko vierähtänyt Aurinkorinteellä avointen ovien merkeissä. Kiinnostuneita kävi runsaasti ja oli mukavaa tavata vanhoja tuttuja ja kohdata uusia tuttavuuksia. Todella huikea asia, että niin monet kuntalaiset ovat olleet kiinnostuneita ennaltaehkäisevästä hyvinvointipalvelusta, jota tämä päiväkeskus nimenomaan on ja mikä parasta, juuri nämä palvelut nousevat kunnissa arvoon arvaamattomaan, menee Sote sitten mihin tahansa (maakunnallisen hallintorakenteen osaksi).

Kuvassa sosiaalijohtaja Taina Niiranen juhlapuhujana Aurinkorinteen avajaisissa 20.1. Referoihin tähän muutamia kohtia hänen ajatuksia herättävästä puheestaan:

"Ihmisen elämänkaari voidaan jakaa neljään osaan. Vanhenemisen määrittelyssä käytetään kolmatta ja neljättä ikää. Kolmannessa iässä me irtaudumme työelämästä ja jäämme eläkkeelle. Useimmat ovat toimintakykyisiä ja aktiivisia omassa elämänhallinnassaan. Eläkeikäiset tulevat toimeen omillaan ja haluavat, että heistä puhutaan mieluimmin ikääntyvinä kansalaisina, eläkeläisinä tai senioreina. Neljännessä iässä olevat ihmiset ovat yli 80-vuotiaita, jotka voivat tarvita toisten ihmisten apua ja tukea pystyäkseen toimimaan yhteiskunnan jäseninä ja omassa arjessa. Hoidon tarve ja riippuvuus muista ihmisistä kasvaa iän ja sen tuomien rajoitteiden, kuten liikuntakyvyn heikentymisen ja sairauksien myötä.

Päiväkeskus Aurinkorinteen tavoitteena on tarjota sosiaalista kuntoutusta fyysisen ja psyykkisen kuntoutuksen ohella. Sosiaalinen kuntoutus edistää asiakkaan ja hänen elinympäristönsä vuorovaikutusta ja tukee osaltaan osallistumisessa yhteiskunnan toimintaan. Päivätoiminnan tavoitteena on myös ilon tuominen arkeen, onnistumisen tunteen kokeminen ja elämysten tuottaminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ja sosiaalisen kanssakäymisen turvaaminen. Päivätoiminta on ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka tehtävänä on estää yksinäisyyttä ja saada ikäihminen tuntemaan itsensä tärkeäksi osaksi jotain yhteisöä, jossa hänestä pidetään huolta. Päivätoiminta on kaikkea sitä toimintaa, joka edesauttaa ikääntyneen hyvinvointia ja ylläpitää kokonaisvaltaista toimintakykyä sekä arjessa jaksamista.

Hämeenkyröläiset ikäihmiset haluavat asua kodissaan niin pitkään kuin se on mahdollista, ja tästä syystä olemme panostaneet Hämeenkyrössä päivätoimintaan, sillä vanhustyön johtavana periaatteena on, että iäkäs ihminen voi elää kotonaan, mieluiten elämänsä loppuun saakka.

Suomi täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli vuonna 1960 yli 100 vuotiaita 71 henkilöä. Viime vuoden alussa lähes 800 suomalaista oli täyttänyt 100 vuotta. 105-vuotiaita oli 18 ja kaksi vanhinta 109-vuotiaita. Sata vuotta täyttäneiden määrä kasvaa joka vuosi noin viidellä prosentilla. Vuonna 2065 heitä arvioidaan olevan jo 8000. Hämeenkyrössä on tällä hetkellä yksi 100 vuotta täyttänyt ja toinen täyttää tänä vuonna.

Edesmennyt Lempi Pessi vastasi 100-vuotispäivillään Lavajärven Päivölässä kysymykseen pitkän iän salaisuudesta onnellisuuden. Lempin mietelause 102-vuotispäivänään oli: Kuljen selkeästi omaa polkuani ja ymmärrän elämän opetukset. Onnellisuus, oman polun kulkeminen ja elämän opetusten ymmärtäminen, siinä meille nuoremmille hyvät elämän eväät."

Tässä siis osa Tainan puheesta, johon ei ole mitään lisättävää eikä pois otettavaa. Kiitos!                                                             

Kuva: Johanna Matikka, teksti: Raija Westergård

Jaa tämä sivu