Sote-uudistus on käymässä turhaksi

25. marras, 2017

Sote-uudistus on käymässä turhaksi

"Sosiaali- ja terveyspalvelut mullistuvat jo lähitulevaisuudessa, mutta syynä ei ole uusi sote-malli vaan digitalisaatio, Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen sanoo. Sote-uudistuksen suunnittelu täyttää lehtien palstat ja vie virkamiesten ajan. Se on jättänyt varjoonsa todellisen tulevaisuuden megatrendin, joka on jo käynnistynyt. Digitalisaation ja tekoälyn tuleminen nimittäin muuttaa olennaisesti työn sisältöä ja organisointia.

Kunta-alalla digitalisaation vaikutus näkyy jo esimerkiksi vanhustenhoidossa, toimitusjohtaja Pentti Itkonen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotesta sanoo. – Jo viiden vuoden päästä koti on turvallisin asuinpaikka vanhukselle. Uuden teknologian avulla voidaan kontrolloida elintoimintoja sekä valvoa rakennuksia ja elinympäristöä. Myös palvelut pystytään järjestämään uudella tavalla. Olennaista on keskittyä kuntoutukseen ja siihenkin digiteknologia tuo aivan uusia mahdollisuuksia, Itkonen sanoo.

Itkosen toinen viesti on vielä yllättävämpi: myöskään hoiva-alalla tarvittavan henkilökunnan määrä ei kasva. Tähän astihan on ajateltu, että hoiva-alan työntekijöiden kysyntä kasvaa huomattavasti tulevina vuosikymmeninä.– Vanhusten määrä lisääntyy, mutta se ennustus, että siinä samassa lisääntyisi myös henkilökunnan määrä, ei pidä paikkansa. Digitalisaation mahdollistamat etäkäynnit ja kuntouksen kehittyminen tulevat vähentämään hoitajien tarvetta.

Pentti Itkonen ei näe sote-uudistusta alan kehityksen mahdollistajana vaan pikemminkin lähitulevaisuuden mutkistajana. – Ihmisten aika ja energia menee sen pohtimiseen, että mikä on paikkani uudistuneessa organisaatiossa, johon on tullut uusia ihmisiä, toimintakulttuureja ja tapoja. Tästä seuraa väistämättä vanhan reviirin puolustamista, ja kehittäminen hidastuu. Edessä on todennäköisesti parin kolmen vuoden jakso, jolloin ei uudistuksia juurikaan tapahdu.

Itkosen mielestä työntekijöitä pitäisikin ruveta nyt kouluttamaan, jotta muutokset käynnistyisivät heti käymisvaiheen jälkeen. – Toisaalta paljon uudistuksia on jo meneillään. Siksi minua ihmetyttävät ministerien puheet siitä, että sote-uudistus on saatava, koska mitään ei ole tehty. Jos lainsäädäntö vielä viipyy, emme tarvitse koko uudistusta kohta enää ollenkaan!" (Kuntatyönantaja -lehti  5/2017)

On sanottava, että ministeriöiden puheet ja kannanotot joskus pistävät miettimään elämän monimutkaisuutta ja arvoituksellisuutta. Ja todellakin, monet "uudistukset ja kehittämishankkeet" kulkeutuvat maakuntiin ja kuntiin määrärahoineen hieman myöhäisellä sytytyksellä, koska moniakin - ministeriön mielestä aivan uusia innovaatioita - on saatettu kokeilla jo jossain  ja jopa otettu käytäntöön! 

Sotesta vielä ruohonjuuritason kommenttina ja peilaten em. artikkelin Pentti Itkosen ajatuksia, että koko ”sotesoppa” lienee olla vaarassa palaa pohjaan poliittisen väännön ja valtataistelun tiimellyksessä. Itse olen aina epäillyt lopputulemaa: päästäänkö todella eroon monen portaan hallintomekanismeista juurikin terveys ja -sosiaalipalveluissa, pääseekö kansalainen nopeasti ja sujuvasti terveyspalveluiden äärelle silloin kun niitä tarvitsee ja jos pääsee, niin millaisella hinnalla? Eikö tämä ole se olennainen asia tavallisen ihmisen/asiakkaan kannalta?

"Tahtoisin toteuttaa suuria ja jaloja asioita, mutta ensisijainen velvollisuuteni on toteuttaa pieniä asioita ikään kuin ne olisivat suuria ja jaloja." (Helen Keller)

Teksti (Kuntatyönantaja-lehteä 5/2017 siteeraten): Raija Westergård

Jaa tämä sivu