Aurinkorinteen uusi Ehtookerho omaishoitajan tukena

24. helmi, 2018

Aurinkorinteen uusi Ehtookerho omaishoitajan tukena

 Tällä viikolla tiistaina Aurinkorinteellä aloitti uusi ryhmä eli Ehtookerho, joka on tarkoitettu omaishoitajien tueksi, vapaailtapäivän- ja esimerkiksi harrastuksten ja muiden menojen mahdollistamiseksi.

Ehtookerhoon tullaan siis aina tiistaisin klo 13, jolloin on tulokahvit ja mahdollisuus osallistua Kulttuuriklubin vaihtuviin ohjelmiin sekä myöskin tiistaisin klo 14 alkavan Muistikahvilan tilaisuuksiin, jossa niinikään viikottain on eri teema ja eri luennoitsijoita ajankohtaisista aiheista. Lue enemmän Aurinkorinteen ryhmistä, toiminnasta ja hinnoista täältä: 

http://aurinkorinne.simplesite.com/424218233 

 Suomen omaishoidon verkosto määrittelee omaishoitajaksi henkilön, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.

Selvitysten mukaan yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. Tällä hetkellä Suomessa arvioidaan olevan noin 350 000 omaishoitotilannetta, joista 60 000 on sitovia ja vaativia (Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma).

Omaishoitotilanteissa on eroja hoivan sisällön, keston ja rasittavuuden suhteen.  Vain hieman yli 10 % kaikista omaishoitotilanteista on lakisääteisen omaishoidon tuen piirissä. Omaishoitosopimuksia oli Suomessa vuonna 2016 n. 44 152. Katso tilastotietoa omaishoidon tuesta (Sotkanet).

Kotiin saatavat palvelut, lyhytaikaishoidon ja vapaan järjestäminen, päivätoiminta, hoitotarvikkeet, apuvälineet tai kodin muutostyöt helpottavat arjen sujumista ja suovat omaa aikaa, lepoa ja vapaata. Taloudellinen tuki turvaa toimeentuloa ja korvaa sairaudesta tai vammasta johtuvia kustannuksia. Omaishoitajat tarvitsevat myös henkistä tukea jaksamiseen ja hyvinvointiin sekä neuvontaa ja tietoa omaishoitotilanteeseen liittyvissä asioissa.

Juurikin tähän viimeksimainittuun kohtaan eli henkiseen tukeen ja jaksamiseen Aurinkorinteen Ehtookerho sopii  kuten myös hoitajan lyhyeen fyysiseen lepohetkeen. Ehtookerhossa on vielä sopivasti tilaa ja toivomme, että paikat täyttyvät nopeasti. Aurinkorinteen yhteystiedot löytyvät tältä kotisivulta nopeasti palkin  kohdasta "Neuvonta".

Teksti: Raija Westergård (omaishoitaja)

Jaa tämä sivu