Kulttuurihyvinvointia kaikille

1. marras, 2018

Kulttuurihyvinvointia kaikille

Pirkanmaalle on valmistunut osana terveyden edistämistyötä ensimmäinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma. Suunnitelmassa linjataan, että jokaisella pirkanmaalaisella tulisi olla mahdollisuus osallistua taiteeseen ja kulttuuriin vähintään 100 minuutin ajan viikossa. Samoin suunnitelman tavoitteena on lisätä taiteen ja kulttuurin käyttöä osana sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja asiakastyötä.

Suunnitelma pohjautuu tutkimusnäyttöön, jonka mukaan taiteen ja kulttuurin äärellä oleminen tukee merkittävästi väestöryhmien hyvinvointia. Esimerkiksi syövän hoidossa kuvataiteella ja musiikilla on todettu olevan ahdistusta, masennusta ja hoidon sivuvaikutuksia lieventäviä vaikutuksia. Taideinterventioilla on tutkimusten mukaan myönteisiä vaikutuksia myös potilaan kokemaan mukavuuteen, kehon stressihormonipitoisuuden pienenemiseen ja verenpaineeseen lääketieteellisissä potilaille stressiä tuottavissa toimenpiteissä.

Musiikilla taas on tutkittuja vaikutuksia sydänpotilaiden elintoimintojen tasoihin, kuten verenpaineeseen, sykkeeseen ja sydänlihaksen hapentarpeeseen. Musiikin on myös todettu vähentävän leikkauksen jälkeisen kipulääkityksen tarvetta (Nina Airisto, Mediauutiset 6/2017)

Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma valmistui jo vuosi sitten keväällä, ja siinä on mielestäni mielenkiintoista se, miten kulttuurin avulla voidaan kaventaa eriarvoisuutta, toteuttaa yhdenvertaisuutta ja kulttuurin keinoin voidaan lievittää monia aikamme ongelmia, jotka varsinkin ikääntyvillä kulminoituu yksinäisyyteen ja sitä kautta arvottomuuden kokemuksiin:

" Kulttuurihyvinvoinnin arvopohja perustuu yhdenvertaisuuden toteutumiseen yhteiskunnassa ja ihmisten mahdollisuuksiin tulla hyväksytyksi ja näkyväksi omassa elinpiirissään ja yhteiskunnassa omana itsenään. Monimuotoiset kulttuurihyvinvointipalvelut tukevat kaikkien väestöryhmien yhdenvertaista toimijuutta ja osallisuutta. Tukea palveluiden suunnitteluun antavat monet valtakunnalliset ohjelmat sekä tutkimustieto kulttuurin ja taiteen vaikutuksista hyvinvointiin". (Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2017).

Siispä ensi viikolla kaikki nauttimaan kulttuurista eri muodoissaan, ja vähintään 100 minuuttia, joka ei ole suuri määrä. Tervetuloa Aurinkorinteen Kulttuuriklubille.

Raija Westergård

päivätoiminnan ohjaaja, Aurinkorinne

Jaa tämä sivu