Muistaakseni laulan

8. elo, 2019

Muistaakseni laulan

Kuten tiedämme, yhteislaulussa on merkillistä voimaa ja yhteisöllisyyttä ja varsinkin vanhusten ja ikääntyvien keskuudessa laulun voimaannuttava vaikutus korostuu. Muutamia vuosia sitten maassamme toteutettiin Miina Sillanpään Säätiön tuella hieno hanke Muistaakseni laulan: musiikin käyttö muistisairaiden mielialan, elämänlaadun ja kognitiivisen toimintakyvyn tukemisessa (2011). 

Tutkimustulokset osoittavat, että vuorovaikutusta painottava musiikkivalmennus soveltuu hyvin muistisairaiden kuntoutukseen. Sekä laulu että mieleisen musiikin kuuntelu ovat hyödyllisiä muistisairaan hyvinvoinnille ja omaisten jaksamiselle. Tämän tutkimusraportin lisäksi hankkeen tuotoksena julkaistaan opas, joka helpottaa mallien käyttöönottoa muistisairaiden hoitoyksiköissä ja kodeissa.

Oheisessa tutkimuksessa keskitytään muistisairaiden kuntouttamiseen musiikin keinoin, mutta musiikki toki kuntouttaa ja voimaannuttaa meitä kaikkia eri elämänvaiheissa - ennen muistisairautta, sen aikana ja vielä silloinkin, kun kaikki muu on unohtunut. Aurinkorinteen musiikkikokemuksissa olen itse huomannut, miten laulaminen, itsetekeminen ja esiintyminen yleisön edessä on tärkeää. Ikä ei todellakaan ole este toteuttaa itseään kulttuurin saralla.

Väitöskirjatutkija Taru Tähti Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta kannustaakin vanhuksia tekemään itse kulttuuria. Kulttuurin ei aina tarvitse tulla palvelutaloihin ulkopuolelta, vaan asukkaat ja henkilökunta voivat myös itse tuottaa sitä. - Keskeistä on miettiä, että miten minä voin tehdä kulttuuria niin että on hyvä olla. Näen tärkeänä, että kulttuurin pohja olisi ihmisten omassa osaamisessa ja kiinnostuksen kohteissa sekä siinä, että mitä he voivat vielä tehdä.

Aurinkorinteellä käy paljon vapaaehtoisia vetämässä erilaisia kulttuurituokioita, mutta aina ei vetäjän tarvitse tulla ns. ulkopuolelta. Asiakkaissa on paljon potentiaalia vetämään esimerkiksi yhteislauluja. Miksei myös muita aktiviteetteja osaamisensa ja mielenkiinnon rajoissa. Ikäihmisen rooli on olla aktiivinen tekijä, ei aina ainoastaan asiakas. Itse olen pyrkinyt kannustamaan asiakkaiden osallistavaa roolia kulttuurityössä, mielestäni siitä hyötyy sekä asiakas itse että koko yhteisö. Kukapa meistä ei haluaisi olla hyödyllinen? 

"Sävel vaihtuu ja laulajat, mutta ei katoa laulu. Se jää." - Uuno Kailas (1901 - 1933) 

Raija Westergård

päivätoiminnan ohjaaja, Aurinkorinne

Jaa tämä sivu